Accessibility icon

Potpisan Sporazum o osnivanju Lokalne akcijske grupe (LAG) Rovinjštine

Objavljeno: 19. veljače 2013. u kategoriji

Gradonačelnik Grada Rovinja i načelnici općina Bale, Kanfanar i Žminj  potpisali su 18. veljače Sporazum o postupku i mjerama za osnivanje Lokalne akcijske grupe (LAG) Rovinjštine.

 

Odlukom o prihvaćanju strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008.-2013. područje Grada Rovinja i Općina Bale, Kanfanar i Žminj definirano je kao posebno ruralno područje u Istarskoj županiji za koje je nužno osnovati lokalnu akcijsku skupinu i potaknuti razvoj ruralnog područja toga kraja primjenom specifične metodologije pod nazivom LEADER pristup te u skladu sa istoimenom inicijativom EU omogućiti stvaranje uvjeta za pristupanje strukturnim fondovima Europske unije.

 

LEADER (Links between actions for the development of the rural economy) predstavlja europsku inicijativu za pokretanje i provedbu ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama putem lokalnih javno-privatnih partnerstva. Cilj LEADER programa je pomoći ljudima, udrugama, poduzećima i ostalim subjektima u ruralnim područjima da ocijene potencijal svog područja, te potaknu provedbu integriranih i kvalitetnih strategija održivog razvoja.

 

Putem lokalnih akcijskih grupa (u daljnjem tekstu: LAG) ljudi se povezuju na lokalnoj razini kako bi razmjenjivali svoja iskustva, informacije i predlagali projekte i aktivnosti, čime se lakše i brže prepoznaju lokalne snage i slabosti, a s druge strane prijetnje i prilike. Odabrano područje (područje budućeg LAG-a) mora imati dovoljnu povezanost i kritičnu masu ljudskih, financijskih i ekonomskih resursa kako bi se podržala lokalna razvojna strategija.

 

U Republici Hrvatskoj, LAG je po pravnom ustrojstvu registriran kao udruga. Najmanje 50% njegovih članova trebaju predstavljati društvene, gospodarske partnere, civilna društva, medije i udruge. Najmanje 20% čine predstavnici lokalnih vlasti. Upravno tijelo LAG-a treba biti reprezentativno, osiguravajući dobnu raznolikost (barem jedan član treba biti mlađi od 25 godina) i ravnopravnost spolova (udio žena treba biti najmanje 30%).

 

LAG treba predložiti integriranu lokalnu razvojnu strategiju koja se temelji na smjernicama koje je razvilo njegovo upravno tijelo, a koju će kasnije primjenjivati u svom budućem razvoju. LEADER je program koji treba integrirati aktivnosti nekoliko sektora, te je važno da projekti i aktivnosti sadržani u lokalnoj strategiji budu povezani i usklađeni.

 

Potpisom ovog Sporazuma definirani su postupci i mjere koji bi vrlo brzo trebali dovesti do osnivanja Lokalne akcijske grupe Rovinjštine.

 

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital