Accessibility icon

Plan za sprječavanje šteta na divljači i od divljači za površine izvan lovišta unutar Općine Kanfanar za 2023./2024. lovnu godinu

Objavljeno: 11. travnja 2023. u kategoriji

 

Na temelju članka 76. Zakona o lovstvu (NN br. 99/18, 32/19 i 32/20) Načelnik Općine Kanfanar, donio je plan za sprječavanje šteta od divljači i na divljači za površine izvan lovišta unutar Općine Kanfanar za 2023/2024 lovnu godinu.

  1. Održavanje brojnog stanja divljači u granicama dozvoljenog kapaciteta divljači propisanog programom zaštite divljači te ostale uobičajene mjere zaštite za ovo područje i vrste divljači koje obitavaju i pojavljuju se na površinama izvan lovišta.
  1. Po potrebi vršiti istjerivanje divljači sa površina izvan lovišta.
  1. Po potrebi nabaviti zaštitna sredstva (mehanička ili kemijska), te ih pravovremeno i besplatno podijeliti vlasnicima i korisnicima zemljišta na njihov zahtjev, uz prethodnu javnu obavijest i uz naputak o upotrebi sredstava za zaštitu.
  1. Vršiti stalnu suradnju i edukaciju sa vlasnicima i korisnicima zemljišta, te iste detaljno upoznati sa svim mjerama koje su oni dužni poduzimati kako bi eventualne štete od divljači bile minimalne.
  1. Upozoravati vlasnike i korisnike zemljišta na agrotehničke rokove i vršiti provjeru na terenu da li su usjevi uklonjeni u skladu s agrotehničkim rokovima za pojedine kulture te ukoliko nisu posebno ih upozoriti na isto.
  1. U suradnji sa poduzećem za ceste na kritičnim mjestima na cestama (premetima divljači) postaviti znakove upozorenja, kako bi se vozači upozorili na opasnost od naleta divljači na vozila.
  1. Provoditi preventivne mjere za sprječavanje šteta na divljači i to: redoviti obilazak površina izvan lovišta, a naročito onih terena gdje se divljač najviše zadržava. Na taj način otkrit će se mnoga, na bolest sumnjiva, divljač, a eventualno i koja lešina. Bolesnu ili uginulu divljač odmah poslati na analizu, kako bi se na vrijeme poduzele sve potrebne sanitarne mjere.
  1. Provoditi dijagnostičke mjere za sprječavanje šteta na divljači i to: slati na pregled i analizu svako bolesno i odstrijeljeno (grlo, kljun) ili svježu lešinu, kako bi se ustanovilo od čega je bolovalo ili uginulo. Lešine ili njihove dijelove (organe) treba prije slanja dobro upakirati da se ne osjeti zadah ili da ne dođe do probijanja sukrvice. Uz omot s lešinom treba dostaviti ime i adresu pošiljaoca, datum nalaza lešine, lokalitet nalaza lešine, kao i sva opažanja u vezi pojave sumnje na kakvu bolest. Materijale za pretragu slati na Veterinarski fakultet, institut, zavod ili dijagnostičke stanice. Kod svakog slučaja surađivati sa područnim veterinarom i postupati po njegovim uputama.

 

Načelnik

    Sandro Jurman, dipl.oec.

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital