Accessibility icon

Otvoren natječaj za dodjelu stipendija za obrazovanje u školskoj godini 2014/15

Objavljeno: 2. listopada 2014. u kategoriji

Na temelju članka 10. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendije (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj 05/07.) Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJE ZA OBRAZOVANJE U

ŠKOLSKOJ GODINI  2014/15.

 

 

1.  U školskoj godini 2014/15. Općina Kanfanar dodijelit će 1 (jednu) stipendiju učenicima srednjih škola i 5 (pet) stipendija studentima viših škola i fakulteta, koji podnesu zamolbu Općini Kanfanar i udovoljavaju uvjetima navedene Odluke. 

 

2.  Na stipendiju imaju pravo učenici i studenti s prebivalištem na području Općine Kanfanar a koji se školuju izvan područja Općine.

 

3.  Učenici i studenti koji primaju stipendiju po drugom osnovu ne mogu biti korisnici stipendije po ovoj Odluci.

 

4.  Zamolbe za stipendiju podnose se ovom Upravnom odjelu.

Uz zamolbu se prilažu: preslik ocjena – svjedodžba zadnje godine obrazovanja, potvrda o upisu u školu – fakultet, potvrda o prebivalištu, potvrda o sudjelovanju na takmičenjima, potvrda o članstvu u udrugama koje se financiraju iz proračuna Općine Kanfanar, potvrda o smještaju u podstanarstvu ili domu, potvrda za člana obitelji koji se redovno školuje izvan mjesta stanovanja, potvrda o eventualno bolesnom članu obitelji.

 

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 17. listopada 2014. godine. Zakašnjele zamolbe neće se uzeti u obzir.

 

Dodatne obavijesti u svezi s provedbom ovog natječaja kao i tiskane zamolbe mogu se dobiti u Općini Kanfanar ili na web stranici www.kanfanar.hr.

 

 

 

 Jedinstveni upravni odjel

Općine Kanfanar

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital