Accessibility icon

ODRŽANA 1/2009 KONSTUTUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KANFANAR

Objavljeno: 17. lipnja 2009. u kategoriji

Na 01/2009. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 09. lipnja 2009. godine u prostorijama Općine Kanfanar, prisustvovali su slijedeći vijećnici i gosti:

 

 

 

Nazočni vijećnici: 1. Josip Antončić, 2. Anton Meden, 3. Karla Sošić, 4. Rino Čekić, 5. Dean Rabar, 6. Sebastijan Marić, 7. Igor Pokrajac, 8. Renato Filić, 9. Anton Modesto, 10. Graciano Sironić, 11. Arđeo Peteh, 12. Evelino Marić, 13. Silvano Burić.

 

Sjednici prisustvuju: 1. Đurđa Adlešić – potpredsjednica Vlade RH, 2. Sandro Jurman – načelnik Općine Kanfanar, 3. Zoran Černja – zamjenik načelnika Općine Kanfanar, 4. Ivan Arelić – Predstavnik Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, 5. Andrea Latinović – glasnogovornica HSLS – a , 6. Mihaela Medić – izvjestiteljica, 7. Dragan Ogurlić – izvjestitelj, 8. Franjo Žeravica – izvjestitelj, 9. Sonja Udovičić Mišan – referent za Proračun i financije.

 

Nakon potvrđenog dvenog reda donijete su slijedeće odluke:

ODLUKA
o izboru Mandatnog povjerenstva


U sastavu:
1. Karla Sošić – predsjednica
2. Josip Antončić – član,
3. Arđeo Peteh – član.

Predsjednica Mandatnog povjerenstva Karla Sošić podnijela je izvješće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih članova. Predložila je verifikaciju izabranih članova:

1. Josip Antončić, Kanfanar, Dvigradska 6,
2. Anton Meden, Kanfanar, Zvane Črnje 1,
3. Rino Čekić, Kanfanar, Bubani 4 ,
4. Karla Sošić, Kanfanar, Filići 18,
5. Dean Rabar, Kanfanar, Ladići 8,
6. Sebastijan Marić, Kanfanar, Marići 3,
7. Igor Pokrajac, Kanfanar, Šorići 14,
8. Renato Filić, Kanfanar, Matka Laginje 4,
9. Anton Modesto, Kanfanar, Jurja Dobrile 11,
10. Graciano Sironić, Kanfanar, Istarska 8,
11. Arđeo Peteh, Kanfanar, Brajkovići 1,
12. Evelino Marić, Kanfanar, Marići 11,
13. Silvano Burić, Kanfanar, Barat 5.

 

Mandatno povjerenstvo je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdilo slijedeće činjenice:

da je izabrani kandidat s liste HSLS-a SANDRO JURMAN podnio ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća Općine Kanfanar u skladu sa člankom 7. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave (NN 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07).
Uvidom u akte Ogranka HSLS-a Kanfanar Mandatno Povjerenstvo konstatira slijedeće:
Umjesto Sandra Jurmana, za vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kanfanar određuje se RINO ČEKIĆ iz Kanfanara, Bubani 4 (11. s liste HSLS-a).
 Predsjedavajući poziva vijećnike da Zaključkom prihvate Izvješće Mandatnog povjerenstva u skladu s člankom 8. stavkom 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kanfanar.

 Glasovanjem se «jednoglasno» donosi

 

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće Mandatnog povjerenstva te se utvrđuje Rješenje o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Kanfanar

 

Uslijedila je svečana prisega članova Općinskog vijeća:

“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika Općinskog  vijeća  obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Kanfanar, i poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak općine Kanfanar, Istarske županije i Republike Hrvatske,”

 

Uslijedila je

ODLUKA
o izboru Odbora za izbor i imenovanje

U sastavu:
1. Rino Čekić – predsjednik,
2. Evelino Marić – član,
3. Sebastijan Marić – član.
 Koji su razmotrili prijedloge za predsjednika i potpresjednika općinskog vijeća.
Općinsko vijeće je nakon toga donijelo slijedeće odluke:

ODLUKA

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Kanfanar izabire se JOSIP ANTONČIĆ, Dvigradska 6, Kanfanar.


Te

ODLUKA

Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kanfanar izabire se
Renato Filić iz Kanfanara, Matka Laginje 4

 

Načelnik je svim vijećnicima i vijećnicama čestitao na osvojenom mandatu, uvjeren da će zajedno prihvatiti odgovornosti i pokušati naći rješenje za sve zadatke koje im predstoje. Zahvaljuje se svojim prethodnicima koji su dali doprinos za napredni razvoj Općine Kanfanar. Javno poziva na suradnju kolege iz IDS – a te predlaže im mjesto potpredsjednika Općinskog vijeća koje će se predvidjeti izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kanfanar. Nada se uspješnoj suradnji svih zajedno te da će opravdati povjerenje građana. Zahvaljuje se potpredsjednici Vlade RH Đurđi Adlešić na posjeti Kanfanaru, te joj daje riječ.

 

Potpredsjednica Vlade RH Đurđa Adlešić čestitala je svim vijećnicima, te jednoj vijećnici na lokalnim izborima 17. svibnja ove godine, uz želju da ubuduće bude zastupljen veći broj žena u Općinskom vijeću. Zaželjela im učinkovit rad u Općinskom vijeću te poručila im da ne treba da svi misle jednako već dobro za dobrobit svih građana Općine Kanfanar. 

 

 

Predsjednik zaključuje sjednicu.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital