Odluka o ograničenju rada u svim ugostiteljskim objektima

Objavljeno: 13. ožujka 2020. u kategoriji

 

Na temelju članka 17 . Zakona o sustavu civilne zaštite (NN RH 82115 i 1 18/18) i Zaključaka sa zajedničkog sastanka gradonačelnika Istarske Županije i Stožera civilne zaštite Istarske županije od12. ožujka 2020. godine o mjerama koje je potrebno poduzeti u svrhu sprječavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID -19 u Istri, općinski načelnik Općine Kanfanar donosi

 

ODLUKU

O OGRANIČENJU RADA U SVIM UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA

 

Članak 1.

Ograničava se radno vrijeme od 6,00 do 18,00 sati ugostiteljskim objektima na području Općine Kanfanar iz skupina:

– Restorani,

– Barovi,

– Objekti jednostavnih usluga.

 

Članak 2.

Svjetska zdravstvena organizacija je dana I I . ožujka 2020. godine proglasila pandemiju koronavirusom, a ministar zdravstva RH je službeno proglasio epidemiju u Republici Hrvatskoj isti dan.

Na sjednici Vlade RH 12. ožujka 2020. godine najavljena je nova mjera suzbijanja širenja koronavirusa kojom se preporuča odgoda ili ograničavanje okupljanja. Obzirom da je sprečavanje i suzbijanje zaraze COVID -19 od interesa za Općinu Kanfanar, potrebno je poduzeti mjeru iz članka 1. ove Odluke.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a članak VI. Odluke Klasa: 500-01120-0113,Urbroj: 2l71103-01-20-l od 1 1. ožujka 2020. godine kojim se ograničava radno vrijeme do 23 sata stavlja se van snage.

 

 

Preuzimanje ODLUKE: Odluka o ograničenju rada u svim ugostiteljskim objektima

Arhiva novosti

Pravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital