Accessibility icon

Obilježavanje Dana antifašističke borbe

Objavljeno: 22. lipnja 2024. u kategoriji

Dan antifaštističke borbe, koji se u svake godine u Hrvatskoj obilježava 22. lipnja, u Kanfanaru je obilježen polaganjem vijenacam uz spomenike podignute u čast palim borcima u Općini.

Na ovaj se dan prisjećamo osnivanja događaja od 22. lipnja 1941. godine, kada je u kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred. Taj je odred predstavljao prvu antifaštističku postrojbu ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe.

Počevši od Siska, antifašistički ustanak u Hrvatskoj razvijao se postupno, sa sve većim opredjeljenjem hrvatskog naroda za partizanski pokret. Za vrijeme II. svjetskog rata na području Hrvatske pod kontrolom antifašističkog pokreta Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH) obavljalo je vrhovnu zakonodavnu i izvršnu funkciju, da bi 1945. godine ZAVNOH prerastao u Narodni sabor Hrvatske. Tako je i tijekom narodnooslobodilačke borbe u Hrvatskoj očuvan povijesni kontinuitet hrvatskog državnog suvereniteta.

Završetkom Drugoga svjetskog rata 1945. godine konstituirana je Narodna Republika Hrvatska kao federalna jedinica ondašnje Federativne Narodne Republike Jugoslavije koja je iz Drugog svjetskog rata izašla kao pobjednica na strani savezničkih snaga.

U Općini Kanfanar nalazi se više spomenika postavljenih u čast antifašističkim borcima, a na tim se lokacijama u prigodno obilježavaju svi važniji datumi i događanja.

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital