Accessibility icon

Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja ceste NC 45 (Kurili) u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Objavljeno: 28. veljače 2023. u kategoriji

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

 

JAVNI POZIV

 

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena NC 45 (Kurili), u naselju  Kurili u k.o. SOŠIĆI, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

 

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Kanfanar

 

Geodetski elaborat izvedenog stanja NC 45 (Kurili) izradit će tvrtka ABAKA Geodezija, unutarnja i vanjska trgovina d.o.o., Pusta 5a, Rovinj

 

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je / započeti će godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene

 

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 27. svibnja 2023. u vremenu od 09:00 do 09:30 u prostorijama Pusta 5a, Rovinj.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital