Accessibility icon

Natječaj za dodjelu stipendije za obrazovanje u akademskoj godini 2022./23.

Objavljeno: 11. listopada 2022. u kategoriji

Na temelju članka 6. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj 06/19.) Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar raspisuje

Natječaj za dodjelu stipendije za obrazovanje u akademskoj godini 2022./23.

 

 1. U akademskoj godini 2022./23. Općina Kanfanar dodijelit će 1 (jednu) stipendiju učenicima srednjih škola i 5 (pet) stipendija studentima viših škola i fakulteta, koji podnesu zamolbu Općini Kanfanar i udovoljavaju uvjetima navedenim u Pravilniku.

 

 1. Na stipendiju imaju pravo učenici i studenti s prebivalištem na području Općine Kanfanar a koji se školuju izvan područja Općine.

 

 1. Učenici i studenti koji primaju stipendiju po drugom osnovu ne mogu biti korisnici stipendije u skladu s ovim Pravilnikom.

 

 1. Zamolbe za stipendiju podnose se ovom Upravnom odjelu.

Uz zamolbu i izjavu o nedobivanju stipendije ili novčane pomoći po drugoj osnovi prilažu se:

 • potvrdu škole/fakulteta o upisu na redovno školovanje,
 • presliku svjedodžbe zadnje godine završenog školovanja, a kod studenata i potvrdu referade o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita,
 • dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima
 • izjavu o članovima obitelji (na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela),
 • službene potvrde o prihodima svih članova obitelji za godišnji prihod iz prethodne godine
 • ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji (djeca bez oba roditelja, samohrani roditelji, socijalna pomoć),
 • presliku domovnice,
 • ovjeru preslike svjedodžbe, indeksa i domovnice vršit će Jedinstveni upravni odjel uvidom u original navedenih dokumenata.
 • potvrdu o članstvu u Udrugama i sportskim klubovima s područja Općine Kanfanar
 • potvrdu o prebivalištu

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 27. listopada 2022. godine. Zakašnjele zamolbe neće se uzeti u obzir.

 

Pravilnik o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija

Zamolba za stipendiju 2022.

Izjava o nedobivanju stipendije ili novčane pomoći po drugoj osnovi

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital