Accessibility icon

Mobilno reciklažno dvorište u Kanfanaru 10. prosinca

Objavljeno: 6. prosinca 2022. u kategoriji

Komunalni servis d.o.o. dana 10. prosinca 2022. godine planira putem mobilnog reciklažnog dvorišta odvojeno sakupljati komunalni otpad. Mobilno reciklažno dvorište nalazit će se na lokaciji Istarska bb, parkiralište „VALA“ , Kanfanar od 8,00 do 13,00 sati.

U mobilno reciklažno dvorište može se  odložiti sljedeće vrste otpada:

– papir i karton,

– ambalaža od plastike, metala i stakla,

– ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,

– ostala plastika, staklo i metali,

– tekstil,

– baterije i akumulatori,

– lijekovi,

– boje, tinta, ljepila, smole,

– otpadna ulja (i jestiva i motorna),

– otpadne gume,

– glomazni otpad

– EE otpad,

– fluorescentne i štedne žarulje

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital