Accessibility icon

Konstituiran šesti saziv Općinskog vijeća

Objavljeno: 14. lipnja 2013. u kategoriji

U četvrtak, 13. lipnja 2013. godine, konstituirano je Općinsko vijeće Općine Kanfanar. Ovo je šesti saziv Općinskog vijeća od nastanka Općine Kanfanar, a sačinjava ga 8 vijećnika HSLS-a, i to: Marko Jelenić, Sebastijan Marić, Dean Rabar, Karla Sošić, Rino Čekić, Silvano Ive, Arian Marić te Goran Prenc koji mijenja izabranog Načelnika Sandra Jurmana kojemu mandat miruje po sili zakona, zatim 2 vijećnika IDS-a, i to Anton Modesto i Silvano Burić, i 1 vijećnik HDZ-a Mario Sošić.

Za predsjednika Općinskog vijeća jednoglasno je izabran Marko Jelenić (HSLS). Odlukom HSLS-a kao većinske stranke u Općinskom vijeću, oba potpredsjednička mjesta dodijeljena su manjinskim strankama u Vijeću, tj. IDS-u i HDZ-u, a sa ciljem bolje komunikacije i suradnje u interesu Općine Kanfanar i njenih žitelja. Tako su za potpredsjednike Općinskog vijeća, također jednoglasno, izabrani Mario Sošić (HDZ) i Anton Modesto (IDS).

Općinski načelnik Sandro Jurman zaželio je novom Vijeću uspjeh u radu te izrazio uvjerenje u dobru suradnju Načelnika i Vijeća. Posebno je izrazio zadovoljstvo sa postignutim međustranačkim konsenzusom oko konstituiranja Vijeća, pozvavši sve vijećnike da se dijalog i suradnja nastave tijekom cijelog mandata, i da glavna stranka u Općinskom vijeću bude svima Općina Kanfanar i dobrobit njenih građana.

Sjednicu je otvorio i uvodno vodio ovlašteni predstavnik Ureda državne uprave u Istarskoj županiji Ivan Alerić.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital