Accessibility icon

ISPRAVAK OBJAVE PONOVNE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KANFANAR

Objavljeno: 24. ožujka 2014. u kategoriji

Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar, sukladno članku 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine Kanfanar 01/10) i Odluci o dopuni Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine Kanfanar 06/13) te Zaključku o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar za ponovnu javnu raspravu

 

ISPRAVAK OBJAVE

ponovne javne rasprave

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar

 

1.  U uvodnoj rečenici tekst “članku 93.” se mijenja i glasi ” članku 93. i 95.”

2.  U točci 1. tekst “8 dana” se mijenja i glasi “15 dana”.

3.  U točci 1., 2. i 5. tekst “od 31. ožujka do 7. travnja” se mijenja i glasi “od 31. ožujka do 14. travnja”.

 

 

                   v.d. Pročelnik

Emanuel Červar, dipl. oec.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital