Accessibility icon

Natječaj za dodjelu stipendija za obrazovanje u školskoj/akademskoj godini 2020./2021.

Objavljeno: 7. listopada 2020. u kategoriji

Na temelju članka 6. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj 06/19.) Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendije za obrazovanje u

akademskoj godini 2020./2021.

 

 1. U školskoj godini 2020./21. Općina Kanfanar dodijelit će 1 (jednu) stipendiju učenicima srednjih škola i 5 (pet) stipendija studentima viših škola i fakulteta, koji podnesu zamolbu Općini Kanfanar i udovoljavaju uvjetima navedenim u Pravilniku.

 

 1. Na stipendiju imaju pravo učenici i studenti s prebivalištem na području Općine Kanfanar a koji se školuju izvan područja Općine.

 

 1. Učenici i studenti koji primaju stipendiju po drugom osnovu ne mogu biti korisnici stipendije u skladu s ovim Pravilnikom.

 

 1. Zamolbe za stipendiju podnose se ovom Upravnom odjelu.

Uz zamolbu i izjavu o nedobivanju stipendije ili novčane pomoći po drugoj osnovi prilažu se:

 • potvrdu škole/fakulteta o upisu na redovno školovanje,
 • presliku svjedodžbe zadnje godine završenog školovanja, a kod studenata i potvrdu referade o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita,
 • dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima
 • izjavu o članovima obitelji (na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela),
 • službene potvrde o prihodima svih članova obitelji za godišnji prihod iz prethodne godine
 • ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji (djeca bez oba roditelja, samohrani roditelji, socijalna pomoć),
 • presliku domovnice,
 • ovjeru preslike svjedodžbe, indeksa i domovnice vršit će Jedinstveni upravni odjel uvidom u original navedenih dokumenata.
 • potvrdu o članstvu u Udrugama i sportskim klubovima s područja Općine Kanfanar
 • potvrdu o prebivalištu

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 23. listopada 2020. godine. Zakašnjele zamolbe neće se uzeti u obzir.

 

Dodatne obavijesti u svezi s provedbom ovog natječaja kao i tiskanu zamolbu te izjavu može se dobiti u Općini Kanfanar ili na web stranici www.kanfanar.hr.

 

 

Jedinstveni upravni odjel

Općine Kanfanar

 

 

PRAVILNIK o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija

Zamolba za stipendiju

Izjava o nedobivanju stipendije ili novčane pomoći po drugoj osnovi

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital