Općinska uprava » Vizija

Vizija općine Kanfanar

Općina Kanfanar će u skladu sa zakonom, otvoreno i transparentno usmjeriti sva svoja znanja i resurse kako bi osigurala najkvalitetnije uvijete politike: razvoja, gospodarenja i zaštite prostora, upravljanja komunalnom imovinom,  zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti predškolstva i školstva, promicanja poduzetništva, promicanja kulture, sporta, turizma, zaštite životnog standarda i socijalne skrbi .

Provodeći  uvijete politike uzimaju  se u obzir potrebe budućih naraštaja i održivost lokalne zajednice.