Općinska uprava » Obavijesti / OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI UPUĆIVANJA PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA OPĆINE KANFANAR

Obavijesti

OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI UPUĆIVANJA PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA OPĆINE KANFANAR

Ponedjeljak, 27.8.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KANFANAR

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavješćuju se sve fizičke i pravne osobe s područja Općine Kanfanar da mogu uputiti prijedloge kandidata za dodjelu nagrade i priznanja Općine Kanfanar sukladno Odluci o Nagradi i drugim priznanjima Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine Kanfanar 2/09).

 

 

Nagrade i javna priznanja Općine Kanfanar dodjeljuju se za postignute rezultate na području znanosti, gospodarstva, kulture, sporta i drugih djelatnosti, za osobiti doprinos u pružanju humanitarne i druge pomoći te donatorstvo pojedinaca, udruga ili ustanova, te za rezultate ili poticanje aktivnosti iz drugih oblasti od značaja za Općinu Kanfanar. Kandidate se može predložiti za dodjelu slijedećih nagrada:

 

1.    Nagrada Općine Kanfanar

 

2.    Plaketa Općine Kanfanar

 

3.    Mala plaketa Općine Kanfanar

  

 

Nagrada Općine Kanfanar dodjeljuje se u obliku novčane nagrade pojedincima za izvanredne rezultate u radu kao životno djelo iz bilo koje gore navedene oblasti.

 

Plaketa Općine Kanfanar dodjeljuje se trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama za izvanredne rezultate i uspjehe u radu, te za donatorstvo pojedinaca ili ustanova.

 

Mala plaketa Općine Kanfanar dodjeljuje se pojedincima za osobite uspjehe u radu.

 

Prijedlozi za dodjelu nagrada, počasti i javnih priznanja dostavljaju se u pismenom obliku s detaljnim obrazloženjem Komisiji za priznanja i odlikovanja Općine Kanfanar, zaključno sa 6. rujna  2018. g. na adresu: Općina Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar.