O općini Kanfanar » Klima

Klima

Šire Područje Limskog zaljeva pripada mediteranskoj klimi tip "Cfsax'' (Köppenova klasifikacija). Podneblje je uvjetovano geografskim položajem i reljefom, a specifičnost promatranog područja je u tome što se nalazi na granici submediteranske i eumediteranske zone. S jedne strane jak je klimatski utjecaj kopna i nedalekih Alpa, a s druge strane jak je i utjecaj mora.

Područje općine Kanfanar pripada sredozemnom tipu klime submediteranskih osobina, osobito prema unutrašnjosti. Ljeta su topla, vedra i sunčana, a zime blage, oblačnije i vlažnije s proljetnim i jesenskim maksimumom padalina, koje donose vlažni zapadni i južni vjetrovi.

Ljeti s mora puše maestral, dok zimi bura nema razorno negativno djelovanje. Srednja godišnja temperatura zraka je 12,1°C (siječanj 4,5°C i srpanj 20,9°C), godišnje padne 836 mm padalina, srednja godišnja naoblaka je 4,2, a insolacija iznosi 2.437 sunčanih sati godišnje.