O općini Kanfanar » Geografski položaj

Geografski položaj

Općina Kanfanar je površine 60,39 km2. Taj prostor dijeli Limska draga na južni lagano nagnuti plato i sjeverni dio prostora bregovitih padina Prekodrage. Plato je u njegovom zapadnom dijelu (Kontrada) nadmorske visine cca 160 m, a u istočnom dijelu cca 300 m nadmorske visine.

U prostoru općine je općinsko središte naselje Kanfanar, koje je jedino naselje s izraženim središnjim funkcijama na području općine, te dvadeset ostalih naselja.