O općini Kanfanar » Demografska obilježja

Demografska obilježja

Prema popisu iz 1991. godine u općini je bilo 1.574 stanovnika, a od toga u naselju Kanfanar 535 stanovnika. Površine svih naselja u općini zauzimaju 183 ha (cca 5% površine općine), što pokazuje da je prostor općine Kanfanar rijetke izgradnje.

Tablica 1 - Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova

 

STATISTIČKI PODACI

Istarska županija

Općina Kanfanar

broj

%

broj

%

Površina (km2)

2822,00

100

60,39

2,14

Stanovnici (broj)

Popis 1981.

188.332

100

1.713

0,91

Popis 1991.

204.346

100

1.574

0,77

Stanovi (broj)

Popis 1981.

68.566

100

567

0,83

Popis 1991.

86.347

100

568

0,66

Domaćinstva (broj)

Popis 1981.

65.937

543

Popis 1991.

73.793

521

Gustoća naseljenosti (broj stan/km2)

72,41

26,06

 

 

Tablica B - Osnovni podaci o naseljima Općine Kanfanar (broj stanovnika za popisne godine 1971., 1981. i 1991. te broj stanova i broj domaćinstava prema popisnoj godini 1991.)

RB

Naselje

Broj stanovnika

Stanovi

Domaćinstva

1971.

1981.

1991.

1991.

1991.

1

2

3

4

5

7

8

1

BARAT

172

115

93

35

35

2

BRAJKOVIĆI

61

79

84

33

28

3

BUBANI

77

62

51

25

16

4

BURIĆI

132

106

93

32

32

5

ČERVARI

39

51

42

15

13

6

DRAGUZETI

26

-

-

-

-

7

DUBRAVCI

23

26

13

5

4

8

JURAL

24

20

12

5

5

9

KANFANAR

528

500

535

163

167

10

KORENIĆI

82

68

50

16

16

11

KURILI

49

44

24

22

11

12

LADIĆI

56

53

44

13

12

13

MARIĆI

144

135

131

41

39

14

MARUŽINI

118

104

88

33

29

15

MATOHANCI

65

71

62

29

24

16

MRGANI

85

82

49

20

20

17

OKRETI

41

33

36

10

10

18

PILKOVIĆI

15

-

-

-

-

19

PUTINI

65

38

40

15

12

20

SOŠIĆI

94

54

57

22

20

21

ŠORIĆI

57

49

50

23

18

22

ŽUNTIĆI

26

23

20

11

10

 

Ukupno

1.979

1.713

1.574

568

521

Napomena: