Početna

Novosti

DODIJELJENA KONCESIJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Ponedjeljak, 15.2.2010.

DODIJELJENA KONCESIJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Općina Kanfanar dodijelila je Tvornici duhana Rovinj koncesiju za obavljanje poslova odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Kanfanar na temelju javnog natječaja koji je objavljen krajem prošle godine. Naknada za koncesiju će se uplaćivati Općini Kanfanar, a naknada za najam pročistača Limskoj dragi d.o.o. Koncesija je sklopljena na razdoblje od tri godine.