Početna

Novosti

DODIJELJENA KONCESIJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Ponedjeljak, 15.2.2010.

DODIJELJENA KONCESIJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Općina Kanfanar dodijelila je Tvornici duhana Rovinj koncesiju za obavljanje poslova odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Kanfanar na temelju javnog natječaja koji je objavljen krajem prošle godine. Naknada za koncesiju će se uplaćivati Općini Kanfanar, a naknada za najam pročistača Limskoj dragi d.o.o. Koncesija je sklopljena na razdoblje od tri godine.

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj