Početna

Novosti

OBAVIJEST O ODREĐIVANJU BIRAĆKIH MJESTA

Četvrtak, 17.12.2009.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE  K A N F A N A R
Na temelju članka 25. Zakona o izborima predsjednika Republike Hrvatske (NN 22/92, 42/92 – ispravak, 71/97, 69/04 i 99/04 - ispravak), a glede izbora koji će se održati dana 27. prosinca 2009. godine (nedjelja) od 07,00 do 19,00 sati, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kanfanar objavljuje slijedeću:O B A V I J E S TZa područje Općine Kanfanar određuju se slijedeća  biračka mjesta:
Biračko mjesto broj 1 – u Kanfanaru, Osnovna škola «Petra Studenca», Dvigradska br. 3,  obuhvaća birače s prebivalištem u Kanfanaru i Okretima;


Biračko mjesto broj 2 – u Sošićima, Područna osnovna škola u Sošićima, obuhvaća birače s prebivalištem u Sošićima, Brajkovićima, Bubanima, Kurilima, Limskom kanalu, Matohancima, Pilkovićima, Putinima, Šorićima i Žuntićima;


Biračko mjesto broj 3 – u Baratu, Osnovna škola u Baratu, obuhvaća birače s prebivalištem u Baratu, Červarima, Draguzetima, Dubravcima i Ladićima;


Biračko mjesto broj 4 – u Mrganima, na kućnom broju 45, obuhvaća birače s prebivalištem u Mrganima, Juralu i Korenićima;


Biračko mjesto broj 5 – u Marićima, Društveni dom u Marićima, obuhvaća birače s prebivalištem u Marićima, Burićima i Maružinima.


Mole se birači da obavezno sa sobom ponesu osobnu iskaznicu ili putovnicu.                                            Predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva

                                                                Diana Debeljuh

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj