Početna

Novosti

POZIV ZA UVRŠENJE U PRORAČUN OPĆINE KANFANAR ZA 2010 GODINU

Utorak, 8.9.2009.

Na temelju Zakona o proračunu (,,Narodne novine’’, broj 87/08.) Općinski načelnik Općine Kanfanar upućuje


P O Z I V

 

svim potencijalnim korisnicima za prijavu za uvrštenje u
Proračun Općine Kanfanar za 2010. godinu

 

I


 Pozivaju se svi potencijalni korisnici sredstava Proračuna Općine Kanfanar za 2010. godinu (fizičke, pravne osobe, ustanove, udruge, klubovi i dr.) da do 05.10.2009. dostave prijedloge zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava koji moraju  sadržavati:


naziv i broj žiro-računa,
- izdatke predviđene za proračunsku godinu po stavkama,
- druge izvore financiranja (Županija, Ministarstvo, potpore),
- vlastiti izvori prihoda.

 

II


U obzir za razmatranje biti će uključeni samo potpuni i na vrijeme pristigli zahtjevi.

 

Zahtjevi se upućuju na adresu:


OPĆINA KANFANAR
TRG MARKA ZELJKA 6
52352 KANFANAR

 

s naznakom “Poziv za Proračun Općine Kanfanar za 2010 . godinu.”

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE KANFANAR