Početna

Novosti

Sjednica Općinskog vijeća 10.

Petak, 13.7.2018.

 

U četvrtak, 19. srpnja 2018. godine s početkom u 20,00 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 

1. Verifikacija zapisnika sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

2. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske,

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2018. godinu,

4. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,

5. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na k.č. 4369/3 k.o. Kanfanar,

6. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na k.č. 3256/1 k.o. Sošići,

7. Razno.