Početna

Novosti

Sjednica Općinskog vijeća 2/2017.

Ponedjeljak, 26.6.2017.

 

U četvrtak, 29. lipnja 2017. godine sa početkom u 20,00 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 2/2017. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 02/2017. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

2. Verifikacija zapisnika sa prve konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

3. Svečana prisega člana Općinskog vijeća,

4. Odluka o porezima Općine Kanfanar,

5. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Kanfanar,

6. Odluka o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar,

7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra k.č. 3235/1 k.o. Sošići,

8. Odluka o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kanfanar:

  A) Odluka o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i druge opće akte,

  B) Odluka o imenovanju Komisije za proračun, financije i gospodarstvo,

  C) Odluka o imenovanju Komisije za predstavke i pritužbe građana,

  D) Odluka o imenovanju Komisije za društvene djelatnosti,

  E) Odluka o imenovanju Komisije za zdravstvo i socijalnu skrb,

  F) Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu općinskih nagrada i priznanja

9. Razno. 

 

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj