Početna

Novosti

Zabrana građevinskih radova za vrijeme turističke sezone

Ponedjeljak, 5.6.2017.

Zabrana građevinskih radova za vrijeme turističke sezone

 

Općina Kanfanar je na temelju članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 33. Statuta Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj 02/09. i 03/13.), donijela  ODLUKU o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone u razdoblju od 19. lipnja do 10. rujna. 2017. godine

 

Odluku o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone možete preuzeti na ovim stranicama pod rubrikom "Dokumenti za download" pod imenom Odluka o zabrani radova u turističkoj sezoni, ili u Službenom glasniku Općine Kanfanar br. 9/2016 kojeg također možete pogledati na ovim stranicama pod rubrikom "Službeni glasnik"  - Arhiva brojeva