Početna

Novosti

Zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor načelnika Općine Kanfanar i članova općinskog vijeća Općine Kanfanar

Subota, 6.5.2017.

Zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor načelnika Općine Kanfanar i članova općinskog vijeća Općine Kanfanar

U rubrici "Dokumenti za download" nalaze se kandidacijske liste za izbor općinskog načelnika Općine Kanfanar i kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Kanfanar