Početna

Novosti

Sjednica Općinskog vijeća 2/2017.

Petak, 24.3.2017.

 

U srijedu, 29. ožujka 2017. godine sa početkom u 19,00 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 2/2017. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 

 

1.   Verifikacija zapisnika sa 01/2017. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar

2.   Godišnji obračun Proračuna Općine Kanfanar za 2016. godinu,

3.   Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2017. godinu,

4.   Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2016. godinu,

5.   Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2016. godinu,

6.   Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za 2016. godinu,

7.   Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 2016. godinu,

8.   Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 2017. -2019. godinu,

9.   Operativni i financijski Izvještaj komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar za 2016. godinu,

   A) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu,

   B) Odluka o raspodjeli dobiti za 2016. godinu,

   C) Odluka o davanju razrješnice upravi društva Limska draga d.o.o. Kanfanar za 2016. godinu,

   D) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Limske drage d.o.o. Kanfanar za 2016. godinu,

10.   Odluka o prihvaćanju ponuda za kupnju nekretnina,

11.   Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „izgradnja II faze vatrogasnog doma DVD-a Kanfanar“ na k.č. 4310 k.o. Kanfanar u naselju Kanfanar unutar mjere 07 „temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“  iz programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014-2020.,

12.   Razno. 

 

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj