Početna

Novosti

Sjednica Općinskog vijeća 1/2017.

Utorak, 21.2.2017.

 

U četvrtak, 23. veljače 2017. godine sa početkom u 19,30 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 1/2017. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 

1.  Verifikacija zapisnika sa 10/2016. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar

2.  Odluka o sufinanciranju izgradnje ŽCGO “Kaštijun”,

3.  Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz proračuna Općine Kanfanar za 2017. godinu,

4.  Odluka o otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar,

5.  Razno. 

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj