Početna

Novosti

ODLUKE I ZAKLJUČCI

Srijeda, 8.4.2009.

ODLUKE I ZAKLJUČCI

sa 05/2009. sjednice Općinskog poglavarstva Općine Kanfanar održane dana 01. travnja  2009. godine

 

Donesene su slijedeće odluke i zaključci:

 

 

1. ODLUKA

 

O osnivanju postrojbi civilne zaštite Općine Kanfanar

 

 

2. ZAKLJUČAK

 

Utvrđuje se prijedlog Rješenja o imenovanju članova

Stožera zaštite i spašavanja Općine Kanfanar

 

 Za načelnika Stožera zaštite i spašavanja imenuje se Graciano Sironić – zamjenik načelnika Općine Kanfanar a za članove imenuju se: Edi Mendica – zapovjednik PVZ, Sandro Jurman – Pročelnik JUO, Kristijan Orešković – predstavnik PP Rovinj, Boris Perković – djelatnik DUZS Područni ured Pazin/Pula, Vilim Kremenić – liječnik, Dalibor Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o. te Danijel Bastijančić – zapovjednik DVD Kanfanar.

 

 

3. ZAKLJUČAK

 

Utvrđuje se prijedlog Zaključka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kanfanar za 2009. godinu

 

 

4. ODLUKA

 

O izradi Programa ukupnog razvoja na području Općine Kanfanar

 

Program ukupnog razvoja kojem je cilj definiranje optimalnog modela planiranja ukupnog razvoja JLS u obliku Programa ukupnog razvoja koji omogućuje JLS planiranje, provedbu, kontrolu i evaluaciju gospodarskog razvitka u periodu do pet godina. Rok izrade Programa je 6 mjeseci. PUR se izrađuje u sedam faza a svaka faza iziskuje određeno vrijeme. Oformiti će se radna grupa koja će zajedno sa stručnjacima tvrtke Micro grupa d.o.o. koji su i dostavili ovu ponudu. Cijena ponude iznosi 69.000,00 kuna + PDV.

 

 

5. ODLUKA

 

Za izvođača radova na održavanju javne rasvjete na području Općine Kanfanar za 2009. godine izabire se tvrtka TIM _ WATS d.o.o. Rovinj, 1. istarske  brigade 14 u mjesečnom iznosu od 3.713,00 kuna. Ovlašćuje se općinski načelnik da potpiše Ugovor s izvođačem.

 

 

6. ODLUKA

 

Za izvođača usluga za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova, komunalnog opremanja i uređenja za 2009. godinu izabire se tvrtka Flacius et fili d.o.o. Medulin, Sad 13 po cijeni od 30.000,00 kuna + PDV godišnje. Ovlašćuje se općinski načelnik da potpiše Ugovor s izvođačem.

 

 

7.

Tvrtka Ghizzoni d.o.o. sa sjedištem u  Rijeci podnijela zahtjev za prekop ceste u industrijskoj zoni radi priključenja na sustav distribucije HEP – a, te za priključenja u sustav distribucije Istarskog vodovoda. Budući da se priključci nalaze sa druge strane ceste koja vodi prema TDR – u potrebno je navedeno prekopavanje

 

ZAKLJUČAK

 

Nalaže se  tvrtci Ghizzoni d.o.o. sa sjedištem u Rijeci da potraži drugo rješenje kojim bi se izbjeglo prekopavanje ceste u Industrijskoj zoni Kanfanar.

 

 

8. ZAKLJUČAK

 

Prihvaća se prijedlog voznog reda

 Hrvatskih željeznica za 2009/2010. godinu

 

 

9.

Upravni odjel za prostorno planiranje i gradnju, odsjek Rovinj podnio zahtjev za obračun komunalnog doprinosa za gradnju vatrogasnog doma u Kanfanaru investitora DVD Kanfanar. Budući da  čl. 5 Odluke o komunalnom doprinosu Općinsko poglavarstvo svojom Odlukom u mogućnosti je osloboditi od komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine od javnog značaja za Općinu Kanfanar

 

ODLUKA

 

Temeljem čl. 5. Odluke o komunalnom doprinosu oslobađa se DVD Kanfanar od plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju vatrogasne postaje u Kanfanaru.

 

 

10. ZAKLJUČAK

 

Općina Kanfanar dodijeljuje Lovačkom društvu «Golub» Kanfanar financijsku pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna radi sanacije i održavanja lokava na području lovišta Kanfanar.

 

 

11.

Načelnik je upoznao Poglavarstvo da je Dino Debeljuh, kandidat za župana podnio

zahtjev za održavanje javne tribine u Kanfanaru za 09. travnja 2009. godine. Tom prilikom potrebno je osigurati zatvorenu prostoriju za smještaj cca. 40-50 osoba.

 

ZAKLJUČAK

 

Općina Kanfanar u mogućnosti je osigurati zatvorenu prostoriju kapaciteta 30 – tak osoba koja je u vlasništvu Općine Kanfanar , a za veći kapacitet potrebno se obratiti OŠ Petra Studenca u Kanfanaru.

 

 

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj