Početna

Novosti

Sjednica Općinskog vijeća 9/2016.

Petak, 9.12.2016.

 

U srijedu, 14. prosinca 2016. godine sa početkom u 19,00 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 09/2016. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 

1.  Verifikacija zapisnika sa 08/2016. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

2.  Prijedlog Proračuna Općine Kanfanar za 2017. godinu, - 1. čitanje, 

3.  Operativni i financijski Plan komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar za 2017. godinu,

4.  Razno.