Početna

Novosti

Dvigradu sredstva iz EU fondova

Petak, 18.11.2016.

Dvigradu sredstva iz EU fondova

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj, točnije putem javnogpoziva „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, projektu „KulTourSpirit“ odobrena su sredstva za provedbu aktivnosti vezanih uz izradu dokumentacije potrebne za obnovu i revitalizaciju zaštićenih kulturnih dobara iz Pazina, Buzeta, Svetvinčenta i Kanfanara. Riječ je o zajedničkom projektu kojeg je na navedeni javni poziv početkom godine prijavio Grad Pazin, uz partnerstva Istarske županije, Grada Buzeta, Općine Svetvinčenat, Općine Kanfanar i Udruge Istra Inspirit. Cilj je projekta, čija je ukupna vrijednost preko 6,7 milijuna kuna, izrada dokumentacije potrebne za sve buduće aktivnosti vezane uz samu obnovu i stavljanje u turističku funkciju kulturnih dobara u tim gradovima i općinama.

 

U sklopu projekta „KulTourSpirit“ za Dvigrad su predviđena sredstva u iznosu od 1.072,000,00 kuna, od čega se 779.022,40 kuna (72,6%) odnosi na europska sredstva. Cilj je ovim projektom izraditi dokumentaciju potrebnu za osiguranje osnovnih preduvjeta za siguran boravak i neometan prolaz posjetitelja uređenjem posjetiteljske staze unutar Dvigrada i obnovom trećeg ulaza. Na taj način reguliralo bi se jasno komunikacijsko usmjeravanje kroz Dvigrad kao temelj uspostavi sustava praćenja posjetitelja, a planirana je i izrada dokumentacije za buduću obnovu dva manja stambena objekta za koje su predviđeni kulturni i uslužni sadržaji, odnosno info centar i suvenirnica sa specijaliziranim proizvodima na temu priča i legendi vezanih uz Dvigrad.

U konačnici, svim će se planiranim aktivnostima stvoriti preduvjeti za razvoj „arheološkog turizma“, a na osmišljavaju sadržaja budućeg arheološkog parka bit će uključen tim multidisciplinarnih stručnjaka koji će također osmisliti i tjedne kampanje simuliranih arheoloških istraživanja kako bi se posjetitelji mogli okušati u ulozi arheologa i tragača za blagom, uz dodatnu organizaciju atraktivnih tematskih i edukativnih radionica u svrhu dodatne dinamizacije turističke ponude.

 

Nakon provedbe aktivnosti iz ove faze projekta, na javni će se poziv iz istog europskog fonda prijaviti i projekt same obnove Dvigrada, temeljem izrađene dokumentacije iz ovog projekta. Na taj će se način osigurati potrebna sredstva i svi preduvjeti za inovativnu revitalizaciju i kvalitetnu valorizaciju Dvigrada, čime će se ovaj srednjovjekovni grad, ali i sam Kanfanar, još snažnije istaknuti na kulturno-turističkoj karti Istre i Hrvatske.

Projekt „KulTourSpirit“ predstavljen je danas u pazinskoj gradskoj vijećnici, a predstavljanju su prisustvovali gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić, gradonačelnik Grada Buzeta Siniša Žulić, načelnik općine Kanfanar Sandro Jurman i načelnik općine Svetvinčenat Dalibor Macan, pročelnica Upravnog odjela za turizam Istarske županije Nada Prodan Mraković i predstavnici udruge Istra Inspirit. Početak provedbe očekuje se 1. siječnja 2017. godine.


Fotogalerija


Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj