Početna

Novosti

Sufinanciranje prijevoza i učeničkih domova za srednjoškolce

Ponedjeljak, 5.9.2016.

Sufinanciranje prijevoza i učeničkih domova za srednjoškolce

 

Općina Kanfanar nastavlja sa programom sufinanciranja putnih troškova učenicima srednjih škola sa svog područja pa će i u novoj školskoj godini naši srednjoškolci putovati besplatno u svoje škole redovnim linijskim prijevozom. Nakon što je Vlada RH donijela Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2016. Godine, Odlukom Općinskog načelnika i Općina Kanfanar sufinancirati će putne troškove srednjoškolcima u iznosu od 25% mjesečne putne karte, odnosno razliku od pune cijene do iznosa koji subvencionira država. Za ostvariti pravo na sufinanciranje učenici moraju u Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar dostaviti zamolbu, potvrdu o upisu u školu i uvjerenje o prebivalištu.

 

Za srednjoškolce koji su smješteni u učeničkim domovima Općina Kanfanar će nastaviti sufinancirati smještaj u iznosu od 1/3 mjesečne opskrbnine. Srednjoškolci za ostvarenje ovog prava trebaju podnijeti zamolbu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kanfanar te uz nju priložiti: ugovor o smještaju u učenički dom, potvrdu o upisu u školsku godinu 2016/17., potvrdu o prebivalištu, potvrdu o prijavi boravišta, te žiro račun za isplatu sufinanciranja.