Početna

Novosti

Sjednica Općinskog vijeća 4/2016.

Utorak, 29.3.2016.

U srijedu, 30. ožujka 2016. godine sa početkom u 19,30 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 04/2016. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 

1. Verifikacija zapisnika sa 03/2016. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

2. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Kanfanar,

3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2015. godinu,

4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2015. godinu,

5. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za 2015. godinu,

6. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete,

7. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalne djelatnosti obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

8. Izvješće o radu načelnika Općine Kanfanar za razdoblje lipanj – prosinac 2015. godine,

9. Operativni i financijski Izvještaj komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar za 2015. godinu,

   A) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu,

   B) Odluka o raspodjeli dobiti za 2015. godinu,

   C) Odluka o davanju razrješnice upravi društva Limska draga d.o.o. Kanfanar za 2015. godinu,

   D) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Limske drage d.o.o. Kanfanar za 2015. godinu,

10. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama o držanju kućnih ljubimaca na području Općine Kanfanar

11. Razno. 

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj