Početna

Novosti

Sjednica Općinskog vijeća 3/2016.

Petak, 12.2.2016.

U srijedu, 17. veljače 2016. godine sa početkom u 19,00 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 03/2016. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 

 

1.  Verifikacija zapisnika sa 02/2016. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

2.  Proračun Općine Kanfanar za 2016. godinu, - 2. čitanje,

3.  Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2016. godinu,

4.  Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2016. godinu,

5.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,

6.  Program društvenih djelatnosti Općine Kanfanar za 2016. godinu,

7.  Socijalni program Općine Kanfanar za 2016. godinu,

8.  Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 2015. godinu,

9.  Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 2016. godinu,

10.  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za razdoblje 2016. – 2019. godine,

11.  Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine Kanfanar,

12.  Operativni i financijski Plan komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. za 2016. godinu,

13.  Razno. 

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj