Početna

Novosti

Sjednica Općinskog vijeća 1/2016.

Ponedjeljak, 18.1.2016.

U četvrtak, 21. siječnja 2016. godine sa početkom u 18,30 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 01/2016. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 

1.  Verifikacija zapisnika sa 11/2015. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

2.  Ispravak Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti pružanja usluga pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Kanfanar,

3.  Odluka o osnivanju i pristupanju Općine Kanfanar udruzi Lokalna akcijska grupa u ribarstvu,

4.  Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama JLS na području Istarske županije,

5.  Razno.