Početna

Novosti

Sjednica Općinskog vijeća 09/2015.

Ponedjeljak, 16.11.2015.

 

U utorak, 17. studeni 2015. godine sa početkom u 19,00 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 09/2015. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 

1. Verifikacija zapisnika sa 08/2015. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

2. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade,

3. Odluka o otuđivanju nekretnine u vlasništvu Općine Kanfanar,

4. Odluka o prihvaćanju ponuda za kupoprodaju nekretnina,

5. Zahtjev Adris grupe d.d. Rovinj,

6. Odluka o imenovanju člana uprave – direktora Limske drage d.o.o. Kanfanar,

7. Razno. 

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj