Početna

Novosti

Sjednica Općinskog vijeća 06/2015.

Ponedjeljak, 17.8.2015.

U ponedjeljak, 24. kolovoza 2015. godine sa početkom u 19,30 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 06/2015. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 

 

1.Verifikacija zapisnika sa 05/2015. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

2.Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar,

3.Odluka o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar,

4.Odluka o vođenju jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kanfanar,

5.Razno.

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj