Početna

Novosti

Sjednica Općinskog vijeća 05/2015.

Petak, 31.7.2015.

U utorak, 04. kolovoza 2015. godine sa početkom u 20,00 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 05/2015. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 

1. Verifikacija zapisnika sa 04/2015. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

2. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Kanfanar za 2015. godinu,

3. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Kanfanar za 2014. godinu,

4. Odluka o otuđenju nekretnine u vlasništvu Općine Kanfanar,

5. Razno.