Početna

Novosti

Radionica „Razvoj malih kampova u Istri“

Ponedjeljak, 23.2.2015.

Radionica „Razvoj malih kampova u Istri“

Upravni odjel za turizam Istarske županije u suradnji sa Kamping udruženjem Hrvatske, Udrugom ruralnih kamper odmorišta (URKO) i tvrtkom Communico d.o.o. organizira radionicu Razvoj malih kampova u Istri, koja će se održati u rovinjskom Multimedijalnom centru u utorak 24.02.2015. s početkom u 17,00 sati. Radionici mogu prisustvovati svi zainteresirani subjekti (pravne i fizičke osobe).

 

Teme radionice:

- Karakteristike malih kampova (kamp, kampiralište, kamp odmorište, kamp u domaćinstvu, kamp u seoskom domaćinstvu)

- Prostorno-planske mogućnosti gradnje malih kampova

- Tržišni potencijal i iskorištenost kapaciteta malih kampova

- Umrežavanje malih kampova i podizanje konkurentnosti istarskog turizma, te otvorenost kapaciteta tijekom cijele godine

- Mogućnosti kreditiranja i sufinanciranja izgradnje malih kampova

- Marketing, prodaja i prezentacija kapaciteta malih kampova na turističkim tržištima.

 

Ovo je jedan zanimljiv vid razvoja turizma u ruralnim područjima a sigurno i na području Općine Kanfanar. Kako PPUO Kanfanar ima određene mogućnosti za razvoj ovakvih kampova, i kako Općina Kanfanar imala upita za mogućnost razvoja malih kampova, predlažemo zainteresiranima da posjete ovu radionicu.

 

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj