Početna

Novosti

Općini Kanfanar nagrada za obuku neplivača HSŠR

Ponedjeljak, 20.10.2014.

Općini Kanfanar nagrada za obuku neplivača HSŠR

Hrvatski savez športske rekreacije „Šport za sve“ nagradio je Općinu Kanfanar Plaketom za obuku neplivača u Hrvatskoj na 13. Hrvatskom savjetovanju o obuci neplivača, koje je održano prošlog vikenda u Orahovici. Ovo je vrijedna nagrada koju Savez dodjeljuje svake dvije godine najviše desetorici laurata za doprinos u obuci neplivača. 

 

Općina Kanfanar dobila je nagradu za projekt Škole plivanja, koju od 2007. godine gotovo u potpunosti financira i na taj način omogućuje djeci predškolske i školske dobi učenje i usavršavanje tehnike plivanja. Školu plivanja za djecu iz Općine Kanfanar organizira Društvo za sportsku rekreaciju Rovinj na čelu sa profesorom Aldom Kreljom, a suorganizator je i Dječji vrtić Neven na čelu sa ravnateljicom Sandrom Orbanić.

 

Počeci škole za obuku neplivača u općini  Kanfanar sežu još prije 40 godina. Škola za obuku neplivača bila je organizirana davne  1975. i trajala do 1997.godine. Započela je dolaskom na rad u OŠ Kanfanar mladog prof. Alda Krelje koji je ustanovio da više od 90% učenika ne zna plivati, a prekinula se njegovim odlaskom na rad u Rovinj. Krenulo se tako kontinuirano svakog ljeta u AC Polari na obuku plivanja. Bila je to svojevrsna kolonija gdje su djeca spavala pod šatorima u trajanju od 7 dana i provodila obuku plivanja ujutro i popodne. OŠ Kanfanar je bila 1977. dobitnik republičke nagrade za obuku neplivača.

 

Školu plivanja ponovno 2007. godine pokreće profesor Aldo Krelja preko Društva sportske rekreacije Rovinj, ovaj puta uz financiranje i praćenje od strane Općine Kanfanar. Škola plivanja traje deset dana, svakodnevno od 8 do 12 sati na bazenima TN Villas Rubin u Rovinju. Prvi dan  stručnjaci, kineziolozi provjeravaju dječja  znanja  plivanja  i formiraju grupe prema pokazanom znanju. Donosi se plan i program obuke plivanja prema kojem slijede  desetodnevne  aktivnosti s djecom početnicima sa vježbama navikavanja na vodu i početnog plivanja a sa djecom plivačima usavršavanje plivačkih tehnika. Djece u prosjeku ima svake godine oko 50 podijeljenih u 5 grupa, od vrtićke djece trogodišnjaka i  četverogodišnjaka, do školske djece 7 i  8 razreda.  Općina Kanfanar snosi troškove prijevoza, te priznanja i medalja za sve polaznike.

 

U zadnjih osam godina s djecom su na obuci plivanja, pored voditelja Alda Krelje  i Sandre Orbanić, još radili profesori kineziolozi Sanja  Cvitić (8  god.) i Mate Kukuruzović ( 8 god.), Bojan Laginja (3 god.), Marin Ivanić (2 god.), Samuel Benussi ( 2.god,), Emil Nimčević (3 god.), Marin Poropata (3.god.) i odgajateljica Alenka Modrušan (5 god.).