Početna

Novosti

Sjednica Općinskog vijeća 06/2014.

Ponedjeljak, 6.10.2014.

U četvrtak, 09. listopada 2014. godine sa početkom u 18,30 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 06/2014. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 

1. Verifikacija zapisnika sa 05/2014. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

2. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar,

3. Odluka o prodaji nekretnina,

4. Odluka o podnošenju zahtjeva za povjeravanje poslova priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva,

5. Razno. 

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj