Početna

Novosti

Otvoren natječaj za dodjelu stipendija za obrazovanje u školskoj godini 2014/15

Četvrtak, 2.10.2014.

Na temelju članka 10. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendije (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj 05/07.) Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJE ZA OBRAZOVANJE U

ŠKOLSKOJ GODINI  2014/15.

 

 

1.  U školskoj godini 2014/15. Općina Kanfanar dodijelit će 1 (jednu) stipendiju učenicima srednjih škola i 5 (pet) stipendija studentima viših škola i fakulteta, koji podnesu zamolbu Općini Kanfanar i udovoljavaju uvjetima navedene Odluke. 

 

2.  Na stipendiju imaju pravo učenici i studenti s prebivalištem na području Općine Kanfanar a koji se školuju izvan područja Općine.

 

3.  Učenici i studenti koji primaju stipendiju po drugom osnovu ne mogu biti korisnici stipendije po ovoj Odluci.

 

4.  Zamolbe za stipendiju podnose se ovom Upravnom odjelu.

Uz zamolbu se prilažu: preslik ocjena – svjedodžba zadnje godine obrazovanja, potvrda o upisu u školu – fakultet, potvrda o prebivalištu, potvrda o sudjelovanju na takmičenjima, potvrda o članstvu u udrugama koje se financiraju iz proračuna Općine Kanfanar, potvrda o smještaju u podstanarstvu ili domu, potvrda za člana obitelji koji se redovno školuje izvan mjesta stanovanja, potvrda o eventualno bolesnom članu obitelji.

 

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 17. listopada 2014. godine. Zakašnjele zamolbe neće se uzeti u obzir.

 

Dodatne obavijesti u svezi s provedbom ovog natječaja kao i tiskane zamolbe mogu se dobiti u Općini Kanfanar ili na web stranici www.kanfanar.hr.

 

 

 

 Jedinstveni upravni odjel

Općine Kanfanar

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj