Početna

Novosti

Sjednica Općinskog vijeća 05/2014.

Srijeda, 10.9.2014.

U ponedjeljak, 15. rujna 2014. godine sa početkom u 19,00 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 05/2014. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 

1.Verifikacija zapisnika sa 04/2014. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

2.Polugodišnji obračun Proračuna Općine Kanfanar za 2014. godinu,

3.Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine,

4.Odluka o otuđivanju nekretnine u vlasništvu Općine Kanfanar,

5.Odluka o dodjeljivanju nagrada i priznanja,

6.Razno. 

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj