Početna

Novosti

Sjednica Općinskog vijeća 02/2014.

Četvrtak, 13.3.2014.

U utorak, 18. ožujka 2014. godine sa početkom u 19,00 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 02/2014. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 

1.Verifikacija zapisnika sa 01/2014. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

2.Prijedlog Proračuna Općine Kanfanar za 2014. godinu  - 1. čitanje,

3.Odluka o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i članovima koji nisu na profesionalnom radu u općinskim tijelima,

4.Odluka o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na trajno korištenje,

5.Izvješće o izvršenom Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2013. godinu,

6.Izvješće o izvršenom Programu održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2013. godinu,

7.Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za 2013. godinu,

8.Odluka o otuđenju nekretnine u vlasništvu Općine Kanfanar,

9.Razno.