Početna

Novosti

Sjednica Općinskog vijeća 07/2013.

Utorak, 10.12.2013.

U ponedjeljak, 16. prosinca 2013. godine sa početkom u 18,00 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 07/2013. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:
 

1.    Verifikacija zapisnika sa 06/2013. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
2.    Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2013. godinu,
3.    Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2013. godinu,
4.    Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar u 2013. godine,
5.    Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Kanfanar,
6.    Plan mreže predškolskih ustanova na području Općine Kanfanar,
7.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom,
8.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje,
9.    Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Kanfanar,
10.    Odluka o privremenom financiranju Općine Kanfanar za 2014. godinu,
11.    Razno.

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj