Početna

Novosti

Poziv za dostavu informacija za sufinanciranje iz Proračuna Općine Kanfanar za 2014. godinu

Ponedjeljak, 7.10.2013.

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08 i 136/12.) Općinski načelnik  Općine Kanfanar upućuje


P O Z I V
svim potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava
za dostavu programa aktivnosti i financijskih planova radi sastavljanja
programa koji predstavljaju osnovu za sufinanciranje iz sredstava
Proračuna Općine Kanfanar za 2014. godinu


I    Pozivaju se svi potencijalni korisnici sredstava Proračuna Općine Kanfanar za 2014. godinu (fizičke, pravne osobe, ustanove, udruge, klubovi i dr.) da do 22.10.2013. dostave prijedloge zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava koji moraju  sadržavati:
-    naziv i IBAN broj,
-    izdatke predviđene za proračunsku godinu po stavkama,
-    druge izvore financiranja (Županija, Ministarstvo, potpore),
-    vlastiti izvori prihoda.

Dosadašnji korisnici Proračuna Općine Kanfanar u 2013. godini dužni su dostaviti financijsko izvješće za prvih devet mjeseci 2013. godine.


II


    U obzir za razmatranje biti će uključeni samo potpuni i na vrijeme pristigli zahtjevi.
Zahtjevi se upućuju na adresu:
OPĆINA KANFANAR
TRG MARKA ZELJKA 6
52352 KANFANAR

sa naznakom “Poziv za Proračun Općine Kanfanar za 2014 . godinu.”


OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE KANFANAR