Početna

Novosti

Sjednica Općinskog vijeća 05/2013.

Ponedjeljak, 7.10.2013.

U ponedjeljak 7. listopada 2013. godine sa početkom u 19,30 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 05/2013. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

1.    Verifikacija zapisnika sa 04/2013. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
2.    Odluka o dopuni Odluke o  izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar,
3.    Odluka o poslovima i broju profesionalnih vatrogasaca u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj,
4.    Razno.