Početna

Novosti

Osnivačka i izborna skupština LAG-a Rovinjština

Petak, 28.6.2013.

ORGANIZACIJSKI ODBOR
ZA OSNIVANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE ROVINJŠINA

POZIVA VAS

Na

OSNIVAČKU I IZBORNU SKUPŠTINU
LOKALNE AKCIJSKE GRUPE (LAG) „ROVINJŠTINA“koja će se održati u utorak 02.srpnja 2013. godine u sali Doma Kulture, Trg M.Tita u Rovinj s početkom u 19:00 sati

Dnevni red
1.    Otvaranje Osnivačke i izborne Skupštine Lokalne akcijske grupe „Rovinjština“,
2.    Usvajanje Poslovnika o radu Osnivačke i izborne Skupštine Lokalne akcijske grupe „Rovinjština“,
3.    Usvajanje dnevnog reda Osnivačke i izborne Skupštine Lokalne akcijske grupe „Rovinjština“
4.    Izbor radnih tijela Osnivačke i izborne Skupštine:
  a)    Radnog predsjedništva,
  b)    Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
  c)    Verifikacijske komisije,
  d)    Kandidacijsko-izborne komisije,
5.    Izbor Predsjednika Lokalne akcijske grupe „Rovinjština“,
6.    Izbor Dopredsjednika Lokalne akcijske grupe „Rovinjština“,
7.    Izbor Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Rovinjština“,
8.    Izbor Nadzornog odbora Lokalne akcijske grupe „Rovinjština“,
9.    Donošenje Statuta Lokalne akcijske grupe „Rovinjština“,
10.    Odluka o pokretanju postupka za upis Lokalne akcijske grupe „Rovinjština“, u Registar udruga,
11.    Razno.Organizacijski odbor za osnivanje
Lokalne akcijske grupe Rovinjština

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj