Početna

Novosti

Konstituiran šesti saziv Općinskog vijeća

Petak, 14.6.2013.

Konstituiran šesti saziv Općinskog vijeća

U četvrtak, 13. lipnja 2013. godine, konstituirano je Općinsko vijeće Općine Kanfanar. Ovo je šesti saziv Općinskog vijeća od nastanka Općine Kanfanar, a sačinjava ga 8 vijećnika HSLS-a, i to: Marko Jelenić, Sebastijan Marić, Dean Rabar, Karla Sošić, Rino Čekić, Silvano Ive, Arian Marić te Goran Prenc koji mijenja izabranog Načelnika Sandra Jurmana kojemu mandat miruje po sili zakona, zatim 2 vijećnika IDS-a, i to Anton Modesto i Silvano Burić, i 1 vijećnik HDZ-a Mario Sošić.

Za predsjednika Općinskog vijeća jednoglasno je izabran Marko Jelenić (HSLS). Odlukom HSLS-a kao većinske stranke u Općinskom vijeću, oba potpredsjednička mjesta dodijeljena su manjinskim strankama u Vijeću, tj. IDS-u i HDZ-u, a sa ciljem bolje komunikacije i suradnje u interesu Općine Kanfanar i njenih žitelja. Tako su za potpredsjednike Općinskog vijeća, također jednoglasno, izabrani Mario Sošić (HDZ) i Anton Modesto (IDS).

Općinski načelnik Sandro Jurman zaželio je novom Vijeću uspjeh u radu te izrazio uvjerenje u dobru suradnju Načelnika i Vijeća. Posebno je izrazio zadovoljstvo sa postignutim međustranačkim konsenzusom oko konstituiranja Vijeća, pozvavši sve vijećnike da se dijalog i suradnja nastave tijekom cijelog mandata, i da glavna stranka u Općinskom vijeću bude svima Općina Kanfanar i dobrobit njenih građana.

Sjednicu je otvorio i uvodno vodio ovlašteni predstavnik Ureda državne uprave u Istarskoj županiji Ivan Alerić.

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj