Početna

Novosti

Prva, konstutirajuća Sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar

Četvrtak, 13.6.2013.

U četvrtak 13. lipnja 2013. godine sa početkom u 18,30 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma
2. Izbor  Mandatnog povjerenstva
3. Izviješće Mandatnog povjerenstva
    - verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
    - utvrđivanje  člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom
4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća
5. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
6. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj