Početna

Novosti

Prva, konstutirajuća Sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar

Četvrtak, 13.6.2013.

U četvrtak 13. lipnja 2013. godine sa početkom u 18,30 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma
2. Izbor  Mandatnog povjerenstva
3. Izviješće Mandatnog povjerenstva
    - verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
    - utvrđivanje  člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom
4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća
5. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
6. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća