Početna

Novosti

Kreće program asfaltiranja za 2013. godinu

Četvrtak, 18.4.2013.

Kreće program asfaltiranja za 2013. godinu

Općina Kanfanar provela je javno nadmetanje za radove asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2013. godini. Radove će kao najpovoljniji ponuditelj na natječaju izvoditi poduzeće Cesta d.o.o. Pula. Ugovor o izvođenju radova potpisali su načelnik Općine Kanfanar Sandro Jurman i direktor Ceste d.o.o. Miro Mirković.

Programom asfaltiranje koji je donijelo Općinsko vijeće određeno je da se u 2013. godini izvrši asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naseljima Žuntići, Šorići, Ladići, Mrgani i Kanfanar (Parentinska ulica), u ukupnoj dužini od 1,5 km. Ugovorena vrijednost radova iznosi 648 tisuća kuna (sa PDV-om).