Početna

Novosti

Predstavljanje knjige Limska gradina – keramika s područja nekropole

Četvrtak, 7.3.2013.

Predstavljanje knjige Limska gradina – keramika s područja nekropole

Općina Kanfanar i udruga Dvegrajci organiziraju predstavljanje knjige Arheološkog muzeja Istre – Pula „Limska gradina – keramika s područja nekropole“.  Arheološki muzej Istre u Puli objavio je kao dvadesetprvu publikaciju u okviru serije Katalozi i monografije rad Dušanke Urem ‘Limska gradina – keramika s područja nekropole.  U radu su nalazi pregled načina pokapanja i pogrebnih obilježja razdoblja od kasnog brončano gdoba (2. st. pr. n. e.) do kraja prapovijesnog razdoblja u Istri koji se odnosi na spaljivanje pokojnika na spalištima i pohranjivanje ostataka u žare te organizirano pokapanje unutar nekropola na području Istre.  Isto tako u radu se nalazi opis naselja i nekropole na Limskoj gradini. Dok su u poglavlju Analiza keramike ulomci tipološki podijeljeni u veće grupe: zdjele, lonci, šalice, minijaturno posuđe, pitosi, amforetedna, ručke, pršljenovi i podmetači.

O knjizi će govoriti:
Darko komšo, viši kustos - ravnatelj AMI- Pula,
Dr.sc. Kristina Mihovilić
Dr. sc.Dunja Glogović

Predstavljanje knjige će se održati u srijedu 13. ožujka 2013. u 18:30 h u Domu mladih u Kanfanaru.